انجام کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

آخرین بروزرسانی 12:44:08 1393/07/22
ثبت نام کداقتصادی -ثبت نام ارزش افزوده-تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده - ارسال گزارشات فصلی - تحریر دفاتر قانونی - تنظیم لیست بیمه - اخذمفاصای مالیاتی و مفاصای بیمه تامین اجتماعی -انجام کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی - انجام پروژه های دانشجویی-تدریس حسابداری ویژه کار -تدریس دوره دفاتر نویس و اظهارنامه های مالیاتی-09354089056
تلفن:09354089056-02166196805
آدرس: تهران -تهرام- یادگار امام جنوب -بین خ طوس و دامپزشکی-نبش کوچه اشرفی
مشاهده سایت آگهی دهنده آگهی ویژه 15 محبوبیت 977 بازدیدها
آگهی ها ویژه
آگهی های مالی و حسابداری

انجام کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

ثبت نام کداقتصادی -ثبت نام ارزش افزوده-تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده - ارسال گزارشات فصلی - تحریر دفاتر قانونی - تنظیم لیست بیمه - اخذمفاصای مالیاتی و مفاصای بیمه تامین اجتماعی -انجام کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی - انجام پروژه های دانشجویی-تدریس حسابداری ویژه کار -تدریس دوره دفاتر نویس و اظهارنامه های مالیاتی-09354089056...

آخرین بروزرسانی 12:44:08 1393/07/22 15 محبوبیت 977 بازدیدها مشاهده آگهی