پروفایل ایده و پردازش میدیا

نوع شخصیت : حقوقی

شعار سازمانی : مدیریت آسان با محصولات میدیا

رنگ سازمانی : آبی

تعرفه قیمتی : اقتصادي

حوزه فعالیت : داخلي

نوع فعالیت : ارائه خدمات و فروش محصولات

مدیر عامل: ابراهیم رجبلو

فرد مرتبط با مشتری : رجبلو، میر صیفی، آقازاده

پروسه کاری : مبتکر، مجری و ارائه دهنده سامانه های هوشمند کنترل تردد( دستگاه های حضور و غیاب، گیت کنترل تردد، راه بند)

درباره ما: مبتکر، مجری و ارائه دهنده سامانه های هوشمند کنترل تردد( دستگاه های حضور و غیاب، گیت کنترل تردد، راه بند)

ارتباط با ما: 02634203466 - 09126641938
نقشه پروفایل